Akce plánované na rok 2015

V roce 2015 se Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., rozhodl pokračovat v nastoleném směru a nadále komunikovat se svými partnery a širokou odbornou veřejností prostřednictvím zákaznických dní, seminářů, účastí na veletrzích a dalších akcích. Cílem těchto aktivit je poskytovat dostatečnou informovanost a umožnit partnerům bezproblémový chod jejich podnikání. Sledujte proto pravidelně sekci webu Aktuality, Semináře, Zákaznické dny, kde se můžete dozvědět konkrétní termíny a programy akcí, na které se zde můžete pohodlně přihlásit prostřednictvím webového formuláře.

Aktuálně již máme naplánovanou řadu akcí pro naše partnery, ze kterých vybíráme ty, které budou realizovány s počátkem roku 2015.

Konference Tiché Bydlení 2015, která se bude konat 14.1.2015 ve spolupráci s TZÚS Praha, s.p. – pobočkou Teplice a Asociací akustiky českého stavebnictví v konferenčním sále TZÚS Praha, s.p. (více info zde). Hlavním tématem bude problematika hluku a bydlení, slavnostním vyvrcholením pak vyhlášení ocenění „Akustický výrobek 2014“.

Další aktivitou, kde se TZÚS Praha, s.p., bude prezentovat souborem přednášek jako znalostní organizace, je 5. ročník AKADEMIE ZATEPLOVÁNÍ 2015 (více info zde). Zde vystoupí náš specialista na tepelnou techniku Ing. Jan Tripes z pobočky České Budějovice s přednáškou o problematice kontaktních zateplovacích systémů ETICS, a to ve dnech 29.1.2015 v Brně, 3.2.2015 v Ostravě a 5.2.2015 v Praze. Na stejné téma pak pohovoří i v rámci celostátní konference TECH 21 v Brně dne 19. 2. 2015.

O.z. Zkušební ústav lehkého průmyslu plánuje účast na veletrhu SPIELWARENMESSE 2015 v Norimberku, kde představí své služby v rámci expozice společné účasti CZECH TRADE.

Pravidelnou a tradiční událostí je účast na brněnském stavebním veletrhu IBF 2015, kde pracovníci TZÚS Praha, s.p. ve vlastním stánku rádi přivítají návštěvníky veletrhu. Ti zde budou moci získat informace o novinkách a nabízených službách. V roce 2015 se stavební veletrh koná ve dnech 22.4. – 25.4. na brněnském výstavišti.

Tyto i další plánované akce můžete též nalézt v přehledném seznamu v záhlaví e-zpravodaje.