Aktuality

Nová metodika zkoušení ETICS podle ČSN EN 16383 je k dispozici

TZÚS Praha, s.p., rozšířil své zkušební možnosti o zkoušku hygrotermálního namáhání ETICS zkouškou podle ČSN EN 16383:2017 Tepelněizolační výrobky pro použití v budovách - Stanovení tepelně vlhkostního chování vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů s omítkami (ETICS). Tato norma doplňuje původní a zažitý zkušební postup podle ETAG 004 (External Thermal Insulation Composite Systems with Rendering, EOTA 2013) o zkoušení ETICS 50 cykly déšť – chlad – teplo, které velmi dobře odpovídají klimatickým podmínkám na území České republiky....

Stánek TZÚS GROUP opět na veletrhu FOR ARCH 2018

Ve dnech 18.-22.09.2018 se bude konat 29. mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH. Sdružení tří majetkově propojených firem  TZÚS GROUP (TZÚS Praha, s.p., QUALIFORM, a.s., PAVUS, a.s.) zde bude mít opět svůj stánek, na kterém Vás rádi přivítáme. Zároveň bude v době konání veletrhu uspořádán zákaznický den TZÚS Praha, s.p., v Praze na Proseku dne 20.09.2018 od 9.30 hod. na aktuální témata. Podrobnější informace o zákaznickém dni naleznete zde .  

Rozšíření oprávnění/notifikace Oznámeného subjektu 1020

Stavební výrobky v harmonizované oblasti jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 posuzovány podle evropských harmonizovaných technických specifikací (hTS). Po provedeném posouzení vystaví výrobce Prohlášení o vlastnostech a připojí k výrobku označení CE. Harmonizovanou technickou specifikací je evropská harmonizovaná norma (hEN) nebo evropský dokument pro posuzování (EAD). V případě existence harmonizované normy je výrobce povinen při uvedení výrobku na evropský trh postupovat v souladu s touto...

Investujeme... Nová zkušební zařízení na pobočce Ostrava

  Lámací dráha 120 kN Lámací dráha 120 kN slouží ke zkouškám vzorků s nižší únosností, např. stropních štěpkocementových panelů. Zkušební zařízení je možno spárovat s dataloggerem AHLBORN ALMEMO 710. Umožňuje záznam nejrůznějších fyzikálních veličin, i dynamických jako např. síly, tlaku, dráhy v číselné podobě či liniových a sloupcových grafech (viz foto níže).   Univerzální zkušební stroj TIRA test 2810  Univerzální zkušební stroj TIRA test 2810 slouží k posouzení mechanických vlastností rozličných...

Video k 10-letému výročí zkušebního polygonu Kámen u Pacova

V roce 2018 oslaví zkušební polygon TZÚS Praha, s.p., v Kámenu u Pacova své 10-leté výročí. Zkušební polygon slouží pro zkoušení vlastností výrobků pro pozemní komunikace. Zkouší se zde především silniční a mostní ocelová a betonová svodidla, dále sloupy a podpěrné konstrukce. Ve videu Vám představíme historii zkoušení těchto stavebních prvků v našem podniku a představíme náš zkušební polygon.  

Líbí se nám... Sekce kvality Hospodářské komory České republiky

Hlavním cílem  Sekce kvality HK ČR je iniciovat a podporovat aktivity, které vedou ke zlepšování podnikatelského prostředí, úspěšnosti a výkonnosti v podnikání a k růstu konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů na trhu ČR i v zahraničí. Předsedou sekce je pan Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz , ředitel TZÚS Praha, s.p. Sekce má 5 pracovních skupin, které se mimo jiná důležitá témata, věnují také kvalitě/ nekvalitě v oblasti certifikace. V tomto ohledu byly zpracovány ve spolupráci s CQS, z.s. , jehož...

Videoprezentace pobočky Ostrava

V následujícím videu můžete zhlédnout prezentaci jedné z poboček TZÚS Praha, s.p., pobočky Ostrava. Kompletní nabídku služeb pobočky Ostrava a kontakty můžete nalézt zde .  

Publikujeme... Časopis Metrologie 2/2018

V čísle č. 2/2018 časopisu Metrologie vyšel článek  Princip stanovení měrného odporu proti proudění vzduchu u stavebních materiálů  našeho kolegy pana  Ing. Pavla Rubáše, Ph.D. Článek si můžete přečít  zde .