Aktuality

Publikujeme... Perspektivy kvality

  Ředitel podniku, pan Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz , se zúčastnil v č. 4/2017 časopisu Perspektivy kvality miniankety osobností Bleskově o kvalitě . Článek si můžete přečít zde .   Zároveň si v tomto čísle časopisu můžete přečíst článek o předávání cen na Galavečeru s Českou kvalitou d ne 21.11.2017, kde slavnostně předal ředitel podniku pan Ing. Šafařík-Pštrosz    značku Osvědčeno pro stavbu   dvěma výrobcům. Jedním z výrobců byla společnost  LIKOV s.r.o. ,  značka byla předána pro výrobek...

Předání certifikátu ISO 9001 speciální škole v Ústí nad Labem

Dne 29. 11. 2017 předali auditoři CQS Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., a Liliana Chalupová společně s vedoucí certifikačního orgánu CQS Ing. Janou Olšanskou certifikát systému managementu kvality dle ISO 9001 Speciální základní škole v  Ústí nad Labem. Ing. Olšanská zdůraznila, že jde o první certifikát managementu kvality, který v ČR obdržela speciální škola. Prestižní certifikát převzala ředitelka školy Mgr. Bc. Martina Brhelová, která ocenila přínos zavedeného systému managementu kvality včetně nezávislého potvrzení kvality vzdělávacího...

Mezinárodní konference 24. BETONÁŘSKÉ DNY 2017

Ve dnech 22. a 23. listopadu se pod záštitou  ministra průmyslu a obchodu, prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví a dalších čelních představitelů v prostorách Litomyšlského zámku konala Mezinárodní konference 24. BETONÁŘSKÉ  DNY 2017. TZÚS Praha, s.p., jako každoročně prezentovali pracovníci pobočky TIS  na související výstavě BETON 2017 logem vyvěšeným v hlavním přednáškovém sále, roll upem a výstavním stolem umístěnými u vchodu do hlavního přednáškového sálu, kde účastníkům konference nabízeli jak prospektovou...

Svařování – koordinační porada k normám řady EN 1090, problematice svařování a postupech při certifikaci v této oblasti

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka Ostrava spolu s Českým svářečským ústavem s.r.o. připravil, dnes již tradiční, setkání zástupců českých Oznámených subjektů, Certifikačních orgánů a dalších zainteresovaných stran k tématu provádění ocelových a hliníkových konstrukcí a s tím spojeného zvláštního procesu svařování. Akce se konala ve čtvrtek 23.11.2017 v nově vybudovaném Průmyslovém centru v Ostravě-Kunčičkách. Na programu bylo seznámení s informacemi z jednání sektorové skupiny NB (SG 17) pro...

Slavnostní předání značky Osvědčeno pro stavbu v rámci Galavečera s Českou kvalitou

Dne 21.11.2017 slavnostně předal ředitel podniku pan Ing. Šafařík-Pštrosz v rámci Galavečera s Českou kvalitou  značku Osvědčeno pro stavbu   dvěma výrobcům. Jedním z výrobců byla společnost  LIKOV s.r.o. ,  značka byla předána pro výrobek  Lišty pro kontaktní zateplovací systémy .  Značku za firmu LIKOV s.r.o. převzal pan Ing. Václav Hadrava, Ph.D.                 Druhým z výrobců byla společnost  Zastřešení bazénů POOLOR s.r.o. ,  značka byla předána pro výrobek...

TZÚS Praha, s.p., na Velvyslanectví USA v Praze

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., splnil mimořádně náročná kvalifikační kritéria a byl vybrán jako nezávislá laboratoř pro provádění kontrolních zkoušek při stavebních úpravách budovy Velvystanectví USA v Praze, tj. Schönbornského paláce , včetně opěrných a ohraničujících zdí jeho rozsáhlé přilehlé zahrady na Malé Straně. V současné fázi stavebních prací byl TZÚS Praha, s.p., pověřen kontrolou všech vstupních surovin a průběžnou kontrolou provádění značného objemu betonových konstrukcí, včetně odběrů...

Kolik unese jedna sklenička na whisky?

TZÚS Praha, s.p., se zúčastnil zajímavého experimentu, který byl vysílán během pořadu Snídaně s Novou dne 29. 9. 2017. Běžně v našich laboratořích zkoušíme pevnost betonu, zdících prvků a dřeva či pevnost v tahu za ohybu na vzorcích vyrobených z cementu. Český výrobce nápojového skla Crystalex CZ, s.r.o. postavil pobočku Teplice před zajímavou otázku – kolik kilogramů unese jedna kvalitní sklenička na whisky z jeho běžné produkce? Reportáž můžete zhlédnout na webu společnosti Crystalex CZ, s.r.o. zde. Podotýkáme, že pevnost...

Vydán první certifikát kvality SBToolCZ návrhu školské budovy

  Certifikační  orgán TZÚS Praha, s.p., člen Národní platformy SBToolCZ vydal první certifikát kvality návrhu školské budovy. Nová metodika SBToolCZ pro hodnocení a certifikaci školských staveb – základních  a středních škol je určena pro rekonstrukce i pro novostavby těchto budov. Tato metodika byla týmem expertů dokončena v letošním roce. V říjnu 2017 jsme vydali první zlatý certifikát kvality návrhu na revitalizaci budovy „Střední školy – centrum odborné přípravy technickohospodářské“ v Praze 9, Českobrodská 362/32a. Cílový...