Aktuality

Pozvánka na veletrh FOR ARCH 2017

Ve dnech 19. - 23. 9. 2017 se bude konat 28. mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH. Sdružení tří majetkově propojených firem TZÚS GROUP (TZÚS Praha, s.p., QUALIFORM, a.s., PAVUS, a.s.) zde bude mít svůj stánek. Zároveň budeme pořádat doprovodný program na aktuální témata ve stavebnictví. Předpokládáme m.j. nejnovější informace z oblasti Environmentálního prohlášení o produktu (EPD), posuzování životního cyklu (LCA), metodiky SBToolCZ, stavební akustiky, využívání druhotných surovin, značky Osvědčeno pro stavbu. O podrobnostech Vás...

Účast TZÚS Praha, s.p., na stavebním veletrhu BUDMA Poznaň 2017

Ve dnech 7. – 10. února 2017 se v polské Poznani konal pravidelný stavební veletrh BUDMA. Veletrh je zaměřen na široký okruh stavebních konstrukcí a jednotlivých druhů stavebních materiálů a výrobků. Již tradičně se veletrhu zúčastňují všichni významní výrobci na polském trhu. Letošního ročníku se tentokrát také zúčastnil Technický a zkušební ústav stavební s nabídkou služeb TZÚS GROUP  (konkrétně pak TZÚS Praha, s.p. a PAVUS a.s.). Stánek TZÚS (Pavilon 3, stánek č. 41) byl součástí společného stánku CzechTrade, ve kterém...

Tepelná ochrana budov 2017

Quo vadis tepelná ochrano budov? Tak zněl podtitul v pořadí již devatenáctého ročníku mezinárodní konference Tepelná ochrana budov 2017. Ve dnech 25. a 26. května se na slovenském Štrbském Plese opět setkali odborníci na tepelnou ochranu budov, převážně z České a Slovenské republiky. V součtu zde vystoupilo přes čtyřicet řečníků, včetně dvou hostů z Německa. Zhruba 170-ti návštěvníkům tak byly prezentovány nové informace z oblasti legislativy týkající se energetické náročnosti budov, výpočetních postupů, efektivních...

Setkání zaměstnanců TZÚS Praha, s.p.

Ve dnech 16.-17.5.2017 se uskutečnilo každoroční setkání zaměstnanců TZÚS Praha, s.p., které se konalo v krásném prostředí hotelu Lions v Nesuchyni. Do areálu hotelu se sjela více než polovina zaměstnanců ze všech poboček, úseků a o.z. rozmístěných v 7 regionech České republiky. Účastníci přijeli v dobré náladě a díky slunečnému počasí se mohli zúčastnit výletů po okolí nebo různých sportovních aktivit. Večerní volný program byl zahájen proslovem statutárních zástupců, kteří své kolegy přivítali a pronesli přípitek....

Veletrh Targi Budownictwa Drewnianego v Krakově

2. ročník veletrhů „DREWDOM“ v Krakově Ve dnech 21. až 23. dubna 2017 se v polském Krakově konal 2. ročník veletrhů zaměřených na výstavbu energeticky šetrných domů, zejména z materiálů na bázi dřeva a dřevěných konstrukčních sestav „II Targi Budownictwa Drewnianego DREWDOM“. Veletrhy „Targi DREWDOM“ jsou kromě výše uvedeného zaměření, také zacíleny na výrobce kovových spojovacích prostředků /vruty, šrouby, styčníkové desky, 3D spojky, …/ a obecně na vybavení těchto domů zdravotechnikou, vytápěním, elektro instalacemi apod. „Targi...

Výroční zpráva EUROLAB 2016 (EUROLAB Annual Report 2016)

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. , je prostřednictvím členství v Asociaci akreditovaných a autorizovaných osob (AAAO) aktivním  členem profesního zájmové sdružení právnických osob EUROLAB-CZ , které je j iž od roku 2005 řádným členem EUROLAB aisbl   (European Federation of National Associations of Measurement, Testing and Analytical Laboratories). EUROLAB-CZ  tímto členstvím účinně přispívá k úspěšnému vstupu českých výrobků na vnitřní trh EU a zajišťuje vysokou způsobilost a důvěryhodnost českých zkušeben...

Nově akreditovaný zkušební postup... Zkouška hydraulické účinnosti septiků dle ČSN EN 12566-1

V laboratoři Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p., pobočky  České Budějovice , byla nově zavedena a akreditována zkouška hydraulické účinnosti septiků, podle ČSN EN 12566-1 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel Část 1: Prefabrikované septiky Tato část normy stanovuje požadavky na prefabrikované septiky včetně příslušného vybavení, používané k částečnému čištění splaškových odpadních vod do 50 EO.   Hydraulická účinnost Hydraulická účinnost septiku je stanovena stupněm zachycení usaditelných...

Členství v organizacích... Novinky

Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací Dne 28. 4. 2017 proběhlo 18. Valné shromáždění Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO), které se, mimo program vyplývající ze Stanov AAAO, zabývalo též problematikou procesů akreditace ČIA, o.p.s., ve vazbě na autorizaci a oznamování/notifikaci ÚNMZ. Byly přijaty závěry, které budou uplatněny na setkání ÚNMZ s řediteli autorizovaných a oznámených/notifikovaných osob dne 10. 5. 2017. Valnému shromáždění předsedal viceprezident AAAO, ředitel TZÚS Praha, s.p. Blíže viz web...