Aktuality

Video k 10-letému výročí zkušebního polygonu Kámen u Pacova

V roce 2018 oslaví zkušební polygon TZÚS Praha, s.p., v Kámenu u Pacova své 10-leté výročí. Zkušební polygon slouží pro zkoušení vlastností výrobků pro pozemní komunikace. Zkouší se zde především silniční a mostní ocelová a betonová svodidla, dále sloupy a podpěrné konstrukce. Ve videu Vám představíme historii zkoušení těchto stavebních prvků v našem podniku a představíme náš zkušební polygon.  

Líbí se nám... Sekce kvality Hospodářské komory České republiky

Hlavním cílem  Sekce kvality HK ČR je iniciovat a podporovat aktivity, které vedou ke zlepšování podnikatelského prostředí, úspěšnosti a výkonnosti v podnikání a k růstu konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů na trhu ČR i v zahraničí. Předsedou sekce je pan Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz , ředitel TZÚS Praha, s.p. Sekce má 5 pracovních skupin, které se mimo jiná důležitá témata, věnují také kvalitě/ nekvalitě v oblasti certifikace. V tomto ohledu byly zpracovány ve spolupráci s CQS, z.s. , jehož...

Videoprezentace pobočky Ostrava

V následujícím videu můžete zhlédnout prezentaci jedné z poboček TZÚS Praha, s.p., pobočky Ostrava. Kompletní nabídku služeb pobočky Ostrava a kontakty můžete nalézt zde .  

Přes překážky ke hvězdám – účast na pražském maratonu 2018

Dne 6. 5. 2018 se náš nejmenovaný kolega z pobočky Teplice aktivně zúčastnil běžecké události, kterou byl Maraton Praha s mimořádně krásnou tratí. Přes svou relativně krátkou historii se tento maraton řadí mezi nejprestižnější svého druhu na světě a Mezinárodní atletickou federací mu byla udělena zlatá známka, kterou drží jen 17 nejkvalitnějších městských maratonů. Start i cíl byly na Staroměstském náměstí, trať vedla srdcem metropole, běžet tento maraton je jako běžet napříč stoletími monumentálních staveb. Na startu se vybíhá za...

Zákaznický den TZÚS Praha, s.p., Stavby a stavební výrobky – nové přístupy, digitalizace

Dne 27.3.2018 se v sídle našeho podniku v Praze na Proseku uskutečnil „Zákaznický den TZÚS Praha, s.p.“ zaměřený na nové přístupy v oblasti stavebnictví v ČR a v EU. Pro velký zájem z řad našich zákazníků a partnerů o aktuální témata a úspěšný průběh zákaznického dne s aktivní diskuzí posluchačů, bude zákaznický den opětovně uspořádán dne 20.9.2018 ku příležitosti veletrhu FOR ARCH 2018. Na veletrhu FOR ARCH 2018 bude mít TZÚS Praha, s.p., opět svůj stánek se sdružením TZÚS GROUP, kde Vás rádi srdečně přivítáme. Úvodní...

Osvědčení o způsobilosti realizační firmy k provádění kontaktních zateplovacích systémů (ETICS)

Zateplování budov patří stále mezi velmi žádané stavební zakázky současnosti. Provedení zateplení objektů je na trhu nabízeno spoustou malých, středních i velkých firem. Pro investory/ objednatele tedy není jednoduchým rozhodnutím, kterou z firem zvolit. Vodítkem pro usnadění výběru vhodné realizační firmy může být pro investora předložení Osvědčení o odborné způsobilosti k provádění vnějších kontaktních zateplovacích systémů (dále Osvědčení ETICS) . Toto osvědčení je řadu let vydáváno na základě splnění podmínek...

Není certifikát jako certifikát

Sekce kvality Hospodářské komory ČR ve spolupráci s CQS , jehož je TZÚS Praha, s.p., členem, připravila prospekt s výhodami akreditovaného certifikátu. V lednu 2018 byl uveřejněn v časopise KOMORA. Prospekt, který má unikátní komiksovou podobu, si můžete přečíst na str. 15 časopisu  zde .

Investujeme... Nové zkušební zařízení – automatický Vicatův přístroj KIK

  Nový automatický Vicatův přístroj odpovídá normám EN 196-3, 13279-2, 480-2, ASTM C191, C187 při použití odpovídajícího příslušenství. Přístroj byl vyvinutý na míru pro potřeby laboratoře cementů na pobočce Teplice ve spolupráci s externí firmou s cílem využívat jednoduché nastavení zkoušky z databáze jednotlivých testovacích profilů.   Vicatův přístoj je zařízení sloužící k určování poměru tuhnutí cementu – začátek a konec tuhnutí. Sada naplněných prstenců umístěných na skleněných destičkách se vkládá...